Czym zajmuje się Data Engineer i Data Analyst?

czym zajmuje się data engineer

W dużej organizacji systemów przechowujących dane jest wiele.

Użytkowników korzystających z tych systemów jest jeszcze więcej.

Użytkownicy mają wiele potrzeb i problemów, które dane mogą rozwiązać.

Ale tutaj uwaga. Nie patrz na dane pod kątem jednego systemu.

On znajdują się w wielu systemach i dopiero, gdy uzupełnimy jedne dane drugimi możemy uzyskać pełniejszy obraz.

Jeden system prezentuje wąski wycinek rzeczywistości – możesz powiedzieć jeden piksel.

Bardziej to zaciemnia, niż umożliwia na odpowiedź na kluczowe pytania. Potrzebujesz zobaczyć szerszy kontekst i zobaczyć dane i systemy holistycznie.

Do skomplikowanej pracy z danymi do ich integracji i potem analizy, odpowiedzi na kluczowe pytania, potrzebni są specjaliści.

I to właśnie o bohaterowie dzisiejszego odcinka:

Data Engineer i Data Analyst, tworzą pełniejszy obraz świata.

Czym zajmuje się Data Engineer?

Read More

4 ways to improve Impala performance

impala performance

Useful Impala commands that you can use to improve queries performance are:

COMPUTE STATS

SET MEM_LIMIT

CREATING TEMP TABLE

Those statements will make your code smarter.

Performance will be greater and your managers, users and DB’s will be happy to work with you.

INSERT OVERWRITE – will make your life much easier when handling deletes.

Continue reading to know when it is good to apply those statements.

Read More

How to delete small portion of data from BIG table?

You have a big table. The biggest in your system.

You may say big table, big fun but also in some situation a big challenge.

The manager gives you a task:

 • Delete a small portion of data from this table. Only about 1% of rows need to be removed.
 • How would you approach this task?

  What query will you build? How would you minimize logical reads? Would you approach this task differently if it was a one time activity or task executed on a regular basis?

  Consider: is this table used exclusively used by you? Maybe in parallel, some other process execute inserts into this table?

  Continue reading to see how to delete data in batch on SQL Server.

  Read More

  How to remove duplicates using window function?

  Removing duplicates, is a challenging task.

  Sometimes you need something special. Using DISTINCT/ GROUP BY / UNION is not enough.

  You need to remove duplicates is some other way: using window function:

  You can do it using following query:

  WITH loc_dim AS (
  SELECT 
   ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY u.Location ORDER BY u.Id) AS RowNumber, u.Location
  FROM dbo.Users u
  )
  SELECT loc.Location FROM loc_dim loc
  WHERE loc.RowNumber = 1

  If you would like to see how input data looks like. What is the expected result. When this approach might not be a good idea. Please continue reading.

  Read More

  Dobre praktyki SQL: złączenia INNER JOIN czy w klauzuli WHERE?

  Problem: Jak połączyć dwie tabele w SQL’u? Ma to być złączenie równościowe (INNER JOIN). Tylko rekordy, które spełniają warunek złączenia mają być wybrane. Nic więcej, nic mniej.

  Jak zapisać złączenie między nimi? Jaka jest dobra praktyka? Jak stworzyć kod, który będzie łatwy w utrzymaniu, rozbudowie i czytelny dla innych członków zespołu?

  Możliwości:
  1. Użyj klauzuli: INNER JOIN

  FROM dbo.Users usr
  INNER JOIN dbo.Posts post ON (post.OwnerUserId = usr.Id)

  2. Wymień tabele, które chcesz złączyć w zaraz za FROM i później wykonaj złączenia w WHERE

  FROM dbo.Users usr, dbo.Posts post
  WHERE post.OwnerUserId = usr.Id

  Rozwiązanie: Użyj INNER JOIN – składnia jest bardziej czytelna a kod będzie łatwiejszy w utrzymaniu i debugowaniu. Argumenty znajdziesz poniżej.

  Read More

  Pandas can do THIS? Data Engineer perspective on pandas

  We all work with data.

  Amount of data is growing fast, in the business setup or daily life. There is a need to extract them from different places, marge it, filter and send it to someone.

  And do it AS FAST AS POSSIBLE.

  Probably you also have a lot of data to be analyzed.

  Most likely, you don’t like to repeat this operations over and over again. Doing everything manually is a tedious task.

  Python and pandas might be the tools that you need.

  Pandas gives you possibility to:
  – read it from heterogeneous data sources: (CSV, Excel, Database, Parquet etc)
  – analyze the data,
  – operate on a data,
  – manipulate the data,
  – supplement it with another data,
  – filter and sort.

  After you are done with your operations, pandas gives you a possibility to store it in your favorite format: Excel, CSV, Parquet. Whatever you like.

  Read More

  How to audit staging area?

  audit staging

  Imagine that it is your first day in new company. Your manager is giving you an ambitious plan of restructuring the current Data Warehouse design.

  He said that it is probably not a task for this week, but in 3 months he would like to have some proposal from you. He points some people that you might talk to.

  You would like to make this process efficient. Imagine a set of questions that you could as to help you solve this puzzle.

  How to create a DWH inventory? How to start? What to look for? What are the red flags?

  Time is already ticking.

  Let’s have a good checklist for Staging layer at the beginning.

  Read More

  7 tips to automate your daily DWH/BI developer life using PowerShell and Excel

  Connect to Excel using PowerShell

  PowerShell is a powerfull tool that will make your life easier. You can use it to automate your daily work or make boring taks interesting. It can also save you time to do whatherever you like.

  If you are working on a Windows machine you already have it installed. This is an additional benefit.

  As a bonus please find a git scripts at the end of the article. There are two working programs that are doing all the juicy stuff.

  In this blog post you will see how can you:
  – Connect to Excel using PowerShell
  – Get a sheet name
  – Find a named table
  – Display value from the cell
  – Loop through table
  – Execute Excel Macro from PowerShell
  – And finally save an Excel file using PowerShell

  Read More

  Co to jest CTE?

  Problem: Jak napisać zapytanie SQL w przejrzysty sposób. Będzie ono czytelne dla innych. Dodatkowo, gdy wrócisz do niego po kilku miesiącach też będzie dla Ciebie zrozumiałe.
  W przypadku zmiany wymagań da się łatwo dostosować do nowych potrzeb. Będzie łatwe w utrzymaniu i rozbudowie.

  Rozwiązanie: użyj Common Table Expressions (CTE), żeby napisać czytelny kod.

  Read More

  Jak usunąć dane z tabeli bez DELETE?

  Problem

  Usuń dane z tabeli bez używania polecenia DELETE. Użytkownik nie chce widzieć danych starszych niż 30 dni.

  Tło biznesowe

  Do tabeli faktów masz już załadowane 2 lata danych. Biznes dochodzi do wniosku, że z nie sięga tak daleko w historię. Nie są im te dane potrzebne. Albo na potrzeby zgodności z audytem (audit complience) powinny zostać usunięte.

  Tło techniczne

  Użycie polecenia DELETE nie wchodzi w grę, ponieważ:
  – Nie jest efektywne
  – Niektóre silniki bigdata nie wspierają operacji DELETE. Do data laka możesz dołączać dane. Usuwanie trzeba zaimplementować w inny sposób.

  To jak zaimplementować usuwanie bez użycia DELETE?

  Read More