Databricks: Porównanie joba z obszarem roboczym

Problem

W środowisku opartym o Databricks stworzone zostało wiele notebooków. Cześć z nich została umieszczona w jobach (przepływach) a niektóre niestety pominięte. Chciałbyś je znaleźć i dodać do ładowania.

Potrzebujesz sprawdzić, które z notebooków zostały pominięte. Masz też podejrzenie, że w niektórych jobach zostały umieszczone notebooki, które: zmieniły nazwy albo zostały usunięte. Pora zrobić porządek!

Rozwiązanie

Użyj databriks rest API.

Dzięki niemu wylistujesz wszystkie notebooki w obszarze roboczym

Pobierając definicję joba sprawdzisz, jaki notebook został dodany w poszczególnych zadaniach.

Read More