Databricks job aborted

databricks job aborted

Problem

Ładujesz dane do Databricks. Skrypt uruchamiałeś już dziesiątki razy. Tym razem jednak dostałeś komunikat: „Job aborted”. To jest główny, podobno najbardziej znaczący komunikat błędu.

Próbujesz ponownego uruchomienia? Dzwonisz do wsparcia technicznego?

Jakie rozwiązania możesz zaproponować?

Propozycje rozwiązań

Co można zasugerować do puli rozwiązań?
– Klaster znalazł się w nieokreślonym stanie i wymaga restartu?
– Pliki Delta stały się nieczytelne, zostały zniszczone, uszkodzone lub nie ma do nich dostępu
– Zabrakło pamięci na przetwarzanie
– Zmiany w danych spowodowały, że job został anulowany

Read More

Pandas can do THIS? Data Engineer perspective on pandas

We all work with data.

Amount of data is growing fast, in the business setup or daily life. There is a need to extract them from different places, marge it, filter and send it to someone.

And do it AS FAST AS POSSIBLE.

Probably you also have a lot of data to be analyzed.

Most likely, you don’t like to repeat this operations over and over again. Doing everything manually is a tedious task.

Python and pandas might be the tools that you need.

Pandas gives you possibility to:
– read it from heterogeneous data sources: (CSV, Excel, Database, Parquet etc)
– analyze the data,
– operate on a data,
– manipulate the data,
– supplement it with another data,
– filter and sort.

After you are done with your operations, pandas gives you a possibility to store it in your favorite format: Excel, CSV, Parquet. Whatever you like.

Read More