Co to jest ELT?

co to jest ETL

Co to jest ETL? To przeniesienie danych z jednego miejsca do drugiego i nadanie im oczekiwanej struktury. O ETL’u mówimy w kontekście przetwarzania zbiorów danych i budowaniu hurtowni danych lub data lake.

ETL służy do integracji i transformacji danych.

Wysoko poziomowo:
Na wejściu masz dane.
Przekształcasz je.
Zapisujesz.

Wynikiem ETL’a są przekształcone dane.

Po co jest ETL? Na przykład, żeby pobrać dane z systemu transakcyjnego i zapisać w hurtowni danych i potem stworzyć na podstawie tych danych raport. Pobierasz dane o zamówienia i klientach. Tworzysz zestawienie sprzedaży klienta. Dane do raportu aktualizujesz codziennie

Dodając więcej kontekstu:
Wynikiem ETL są uporządkowane dane. Mogą tworzyć wymiar lub tabelę faktów. Połączenie wymiarów i faktów tworzy większą strukturę: hurtownia danych.

Read More

How to delete small portion of data from BIG table?

You have a big table. The biggest in your system.

You may say big table, big fun but also in some situation a big challenge.

The manager gives you a task:

 • Delete a small portion of data from this table. Only about 1% of rows need to be removed.
 • How would you approach this task?

  What query will you build? How would you minimize logical reads? Would you approach this task differently if it was a one time activity or task executed on a regular basis?

  Consider: is this table used exclusively used by you? Maybe in parallel, some other process execute inserts into this table?

  Continue reading to see how to delete data in batch on SQL Server.

  Read More

  How to remove duplicates using window function?

  Removing duplicates, is a challenging task.

  Sometimes you need something special. Using DISTINCT/ GROUP BY / UNION is not enough.

  You need to remove duplicates is some other way: using window function:

  You can do it using following query:

  WITH loc_dim AS (
  SELECT 
   ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY u.Location ORDER BY u.Id) AS RowNumber, u.Location
  FROM dbo.Users u
  )
  SELECT loc.Location FROM loc_dim loc
  WHERE loc.RowNumber = 1

  If you would like to see how input data looks like. What is the expected result. When this approach might not be a good idea. Please continue reading.

  Read More

  Dobre praktyki SQL: złączenia INNER JOIN czy w klauzuli WHERE?

  Problem: Jak połączyć dwie tabele w SQL’u? Ma to być złączenie równościowe (INNER JOIN). Tylko rekordy, które spełniają warunek złączenia mają być wybrane. Nic więcej, nic mniej.

  Jak zapisać złączenie między nimi? Jaka jest dobra praktyka? Jak stworzyć kod, który będzie łatwy w utrzymaniu, rozbudowie i czytelny dla innych członków zespołu?

  Możliwości:
  1. Użyj klauzuli: INNER JOIN

  FROM dbo.Users usr
  INNER JOIN dbo.Posts post ON (post.OwnerUserId = usr.Id)

  2. Wymień tabele, które chcesz złączyć w zaraz za FROM i później wykonaj złączenia w WHERE

  FROM dbo.Users usr, dbo.Posts post
  WHERE post.OwnerUserId = usr.Id

  Rozwiązanie: Użyj INNER JOIN – składnia jest bardziej czytelna a kod będzie łatwiejszy w utrzymaniu i debugowaniu. Argumenty znajdziesz poniżej.

  Read More

  How to audit staging area?

  audit staging

  Imagine that it is your first day in new company. Your manager is giving you an ambitious plan of restructuring the current Data Warehouse design.

  He said that it is probably not a task for this week, but in 3 months he would like to have some proposal from you. He points some people that you might talk to.

  You would like to make this process efficient. Imagine a set of questions that you could as to help you solve this puzzle.

  How to create a DWH inventory? How to start? What to look for? What are the red flags?

  Time is already ticking.

  Let’s have a good checklist for Staging layer at the beginning.

  Read More

  7 tips to automate your daily DWH/BI developer life using PowerShell and Excel

  Connect to Excel using PowerShell

  PowerShell is a powerfull tool that will make your life easier. You can use it to automate your daily work or make boring taks interesting. It can also save you time to do whatherever you like.

  If you are working on a Windows machine you already have it installed. This is an additional benefit.

  As a bonus please find a git scripts at the end of the article. There are two working programs that are doing all the juicy stuff.

  In this blog post you will see how can you:
  – Connect to Excel using PowerShell
  – Get a sheet name
  – Find a named table
  – Display value from the cell
  – Loop through table
  – Execute Excel Macro from PowerShell
  – And finally save an Excel file using PowerShell

  Read More

  Co to jest CTE?

  Problem: Jak napisać zapytanie SQL w przejrzysty sposób. Będzie ono czytelne dla innych. Dodatkowo, gdy wrócisz do niego po kilku miesiącach też będzie dla Ciebie zrozumiałe.
  W przypadku zmiany wymagań da się łatwo dostosować do nowych potrzeb. Będzie łatwe w utrzymaniu i rozbudowie.

  Rozwiązanie: użyj Common Table Expressions (CTE), żeby napisać czytelny kod.

  Read More

  Jak usunąć dane z tabeli bez DELETE?

  Problem

  Usuń dane z tabeli bez używania polecenia DELETE. Użytkownik nie chce widzieć danych starszych niż 30 dni.

  Tło biznesowe

  Do tabeli faktów masz już załadowane 2 lata danych. Biznes dochodzi do wniosku, że z nie sięga tak daleko w historię. Nie są im te dane potrzebne. Albo na potrzeby zgodności z audytem (audit complience) powinny zostać usunięte.

  Tło techniczne

  Użycie polecenia DELETE nie wchodzi w grę, ponieważ:
  – Nie jest efektywne
  – Niektóre silniki bigdata nie wspierają operacji DELETE. Do data laka możesz dołączać dane. Usuwanie trzeba zaimplementować w inny sposób.

  To jak zaimplementować usuwanie bez użycia DELETE?

  Read More

  Ale po są warstwy w hurtowniach danych?!

  warstwy w hurtowniach danych

  Hurtownia danych zawiera warstwy. W zależności od modelu jaki wybierzesz możesz mieć na przykład dwie warstwy: Staging i Data Mart. Albo więcej: Staging, Data Valult, operational data store (ODS), data mart, warstwa raportowa.

  Koszt takich warstw, to podatność na błędy programistyczne, zwiększony czas ładowania danych i więcej danych do obsługi. To tak jakbyś jeden wiersz ze źródła przechowywał w pięciu kopiach.

  Ale po co są te wszystkie warstwy w hurtowniach danych? Dlaczego dane nie są pobierane bezpośrednio ze źródła (czy to pliku lub z innej bazy danych) do raportu.

  Po co tak komplikować?

  Read More